miss independent

ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nie potrzebuję ich uznania.

miss independent

ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nie potrzebuję ich uznania.

58 23
Rozpocznij quiz