miss independent

ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nie potrzebuję ich uznania.

miss independent

ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nie potrzebuję ich uznania.

52 23
Rozpocznij quiz