American wedding | one-shot

„Zapamiętaj sobie, młoda: kimkolwiek jeszcze będziesz, nie dopuść, żeby twoje wesele wyglądało w ten sposób!”

American wedding | one-shot

American wedding | one-shot

„Zapamiętaj sobie, młoda: kimkolwiek jeszcze będziesz, nie dopuść, żeby twoje wesele wyglądało w ten sposób!”

65 14
Rozpocznij quiz