.sofia

.sofia

.sofia

.sofia

imię: Zofia Faustyna

miasto: Tarnów

www: linktr.ee

o mnie: przeczytaj

988

O mnie

Kiss, Marry, Kill - Piosenkarze/Piosenkarki by @Astral

Kiss, Marry, Kill - Aktorzy/Aktorki by @infatuation

Prawda czy Fałsz? - One Direction/Louis Tomlinson by @Luna_lestrange

All I Want For Christmas Is Lou by @loomus

Night Changes by @denara

Ostatni wpis

.sofia

.sofia

Więc dodałam quiz o którym mówiłam, a za cudną miniaturkę dziękuję @thistle

𝐀𝐥𝐥 𝐈 𝐖𝐚𝐧𝐭 𝐅𝐨𝐫 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐈𝐬 𝐋𝐨𝐮 • 𝐋𝐚𝐫𝐫𝐲 • 𝐜𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐨𝐬

ᴋɪᴇᴅʏ sɪᴍᴏɴ ᴄᴏᴡᴇʟʟ ᴊᴇsᴛ ᴄʜ***ᴍ, ᴍᴏᴅᴇsᴛ ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ ᴋᴏɴᴛʀᴏʟᴜᴊᴇ, ʟᴀʀʀʏ ɪs ʀᴇᴀʟ, ɪsᴋʀᴢʏ ᴄᴏś ᴍɪᴇ̨ᴅᴢʏ ᴢɪᴀᴍᴇᴍ, ᴀ ᴋᴏɴᴄᴇʀᴛ 1ᴅ ᴡʏᴘᴀᴅᴀ 24 ɢʀᴜᴅɴɪᴀ.

9 0
Rozpocznij quiz

𝐍𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐲 𝐋𝐢𝐬𝐭 • 𝐋𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐢𝐧𝐬𝐨𝐧 • 𝐜𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐨𝐬

ɢᴅᴢɪᴇ ʟᴀʀʀʏ ᴘʀᴢʏᴊᴀᴢ́ɴɪ sɪᴇ̨ ᴏᴅ ᴍᴀᴌᴇɢᴏ, sᴘᴇ̨ᴅᴢᴀ ᴋᴀᴢ̇ᴅᴇ śᴡɪᴇ̨ᴛᴀ ʀᴀᴢᴇᴍ, ʜᴀʀʀʏ ᴜᴡɪᴇʟʙɪᴀ ᴘʀᴇᴢᴇɴᴛʏ ɪ ғɪʟᴍʏ ʀᴏᴍᴀɴᴛʏᴄᴢɴᴇ, ʟᴏᴜɪs ᴋᴏᴄʜᴀ sɪᴇ̨ ᴜᴄᴢʏᴄ́, ᴀ ᴘᴏᴄᴀᴌᴜɴᴇᴋ ᴘᴏᴅ ᴊᴇᴍɪᴏᴌᴀ̨ ɴɪsᴢᴄᴢʏ ᴍᴀʀᴢᴇɴɪᴀ.

12 4
Rozpocznij quiz

𝐏𝐚𝐧𝐢 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐧 • 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐖𝐨𝐨𝐝 • 𝐨𝐬

ɢᴅʏ ᴋᴀᴘɪᴛᴀɴᴏᴡɪᴇ ᴘʀᴢᴇᴄɪᴡɴʏᴄʜ ᴅʀᴜᴢ̇ʏɴ, ɢʀʏғғɪɴᴅᴏʀᴜ ɪ sʟʏᴛʜᴇʀɪɴᴜ ᴘᴏsᴛᴀɴᴀᴡɪᴀᴊᴀ̨ sɪᴇ̨ ᴢᴀᴘʀᴢʏᴊᴀᴢ́ɴɪᴄ́, ᴀ ᴘᴏ́ᴢ́ɴɪᴇᴊ ᴢᴀᴄᴢᴀ̨ᴄ́ ᴘᴏᴛᴀᴊᴇᴍɴɪᴇ ʀᴀɴᴅᴋᴏᴡᴀᴄ́.

14 3
Rozpocznij quiz

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐡𝐞𝐫𝐨𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐲 • 𝐓𝐨𝐦 𝐒. 𝐇𝐨𝐥𝐥𝐚𝐧𝐝 • 𝐩𝐥

ɢᴅʏ ʙʏᴌᴀś ɴᴀ ᴘʟᴀɴɪᴇ ᴍᴀʀᴠᴇʟᴀ ᴏᴅ ᴢᴀᴡsᴢᴇ, ᴛᴡᴏɪ ʀᴏᴅᴢɪᴄᴇ ᴍᴀᴊᴀ̨ sᴡᴏᴊᴇ ʀᴏᴅᴢɪɴʏ, ᴋᴏᴄʜᴀsᴢ sᴘɪᴅᴇʀ-ᴍᴀɴᴀ (ᴡ ᴋᴀᴢ̇ᴅᴇᴊ ᴡᴇʀsᴊɪ) ɪ ᴜᴅᴀᴊᴇsᴢ ᴢ ᴘᴏᴡᴏᴅᴜ ᴍᴀᴛᴋɪ ᴢᴡɪᴀ̨ᴢᴇᴋ, ᴋᴛᴏ́ʀʏ ᴘᴏᴢ́ɴɪᴇᴊ sᴛᴀᴊᴇ sɪᴇ̨ ᴡɪᴇʟᴏʟᴇᴛɴɪᴍ ᴍᴀᴌᴢ̇ᴇɴ́sᴛᴡᴇᴍ

10 3
Rozpocznij quiz

𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 • 𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐋. 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 • 𝐨𝐬

ɢᴅʏ ɴɪᴇᴡɪɴɴᴀ ᴘᴜᴄʜᴏɴᴋᴀ ᴋʀʏᴊᴇ ᴡʀᴇᴅɴᴇɢᴏ śʟɪᴢɢᴏɴᴀ, ᴀ ᴡ ʀᴀᴍᴀᴄʜ ᴘʀᴇᴢᴇɴᴛᴜ ᴜʀᴏᴅᴢɪɴᴏᴡᴇɢᴏ ᴘᴏᴢɴᴀᴊᴇ ɢᴏ ᴢ ᴊᴇᴊ ʀᴏᴅᴢɪɴᴀ̨ ɪ ᴍᴜɢᴏʟsᴋɪᴍ śᴡɪᴀᴛᴇᴍ.

11 0
Rozpocznij quiz

ᒪIᖴᗴ ᗩ ᕼOᘜᗯᗩᖇTՏ— opowiadanie z użytkownikami.

Oᴘᴏᴡɪᴀᴅᴀɴɪᴇ ᴘʀᴢᴇᴅsᴛᴀᴡɪᴀᴊąᴄᴇ ᴇʀę ʜᴜɴᴄᴡᴏᴛóᴡ, ᴡ ᴋᴛóʀʏᴍ ᴜżʏᴛᴋᴏᴡɴɪᴄʏ SQ ʙęᴅą ɪᴄʜ ᴘʀᴢʏᴊᴀᴄɪółᴍɪ, ᴅʀᴜɢɪᴍɪ ᴘᴏłóᴡᴋᴀᴍɪ, ᴢɴᴀᴊᴏᴍʏᴍɪ ᴀʟʙᴏ ᴡʀᴏɢᴀᴍɪ.

9 10
Rozpocznij serię
9 10

Nowe

Popularne

Kategorie

Powiadomienia

Więcej