Nick Clayton, Logan Simmons [Prolog]

Toczę walkę przez cały czas z czymś in­nym. Cza­sem z sa­mym sobą. Są we mnie dwie oso­bowości.

Nick Clayton, Logan Simmons [Prolog]

Nick Clayton, Logan Simmons [Prolog]

Toczę walkę przez cały czas z czymś in­nym. Cza­sem z sa­mym sobą. Są we mnie dwie oso­bowości.

127 25
Rozpocznij quiz