Mgliste wieczory

W każdy mglisty wieczór mówiłeś mi same kłamstwa.

Mgliste wieczory

W każdy mglisty wieczór mówiłeś mi same kłamstwa.

47 23
Rozpocznij quiz