People say… – One Shot

Nie jestem „wszyscy” i nie mam na imię ”każdy”. Nie muszę robić tego co „inni”.

People say… – One Shot

Nie jestem „wszyscy” i nie mam na imię ”każdy”. Nie muszę robić tego co „inni”.

124 36
Rozpocznij quiz