He’s a Pirate #1

„Czy niczego nie dostrzegasz? A raczej, czy dostrzegasz brak czegoś, co by można było dostrzec?”

He’s a Pirate #1

He’s a Pirate #1

„Czy niczego nie dostrzegasz? A raczej, czy dostrzegasz brak czegoś, co by można było dostrzec?”

470 165
Rozpocznij quiz