Black Rose.

Każdy pocałunek i każdy dotyk. Jest jak uderzenie, to nie wystarcza. Nazywam to dobrą miłością.

Black Rose.

Każdy pocałunek i każdy dotyk. Jest jak uderzenie, to nie wystarcza. Nazywam to dobrą miłością.

113 2
Rozpocznij quiz