I’M SO LUCKY, LUCKY

W obliczu kryzysu, jaki pada na XX wieczną Anglię, jaką wartość będzie miała obietnica złożona przed laty?

I’M SO LUCKY, LUCKY

W obliczu kryzysu, jaki pada na XX wieczną Anglię, jaką wartość będzie miała obietnica złożona przed laty?

24 9
Rozpocznij quiz