City of Angels — just a newspaper

— Od tego momentu każde zdjęcie, każdy uśmiech czy choćby mój cytat, będę dedykował tylko tobie, YangYangi.

City of Angels — just a newspaper

City of Angels — just a newspaper

— Od tego momentu każde zdjęcie, każdy uśmiech czy choćby mój cytat, będę dedykował tylko tobie, YangYangi.

32 14
Rozpocznij quiz