7 seconds challenge. Czy rozpoznasz geniuszy muzycznych XX wieku?

Masz jedynie siedem sekund na rozpoznanie jednego geniusza. Czy uda Ci się do zrobić? Przekonaj się sam!

7 seconds challenge. Czy rozpoznasz geniuszy muzycznych XX wieku?

Masz jedynie siedem sekund na rozpoznanie jednego geniusza. Czy uda Ci się do zrobić? Przekonaj się sam!

75 36
Rozpocznij quiz