Piękno Inności.

W różnorodności jest piękno ukryte, W odmienności tkwi sens, choć czasem bolesny.

Piękno Inności.

Piękno Inności.

W różnorodności jest piękno ukryte, W odmienności tkwi sens, choć czasem bolesny.

13 12
Rozpocznij quiz