ImPerfect Place | Percabeth Coffee Shop AU | Prolog

,,Aż do momentu, w którym zaszedłem do pewnej idealnej jak całe to miejsce kawiarenki o wdzięcznej nazwie ImPerfect Place.”

ImPerfect Place | Percabeth Coffee Shop AU | Prolog

ImPerfect Place | Percabeth Coffee Shop AU | Prolog

,,Aż do momentu, w którym zaszedłem do pewnej idealnej jak całe to miejsce kawiarenki o wdzięcznej nazwie ImPerfect Place.”

99 15
Rozpocznij quiz