Czy potrafisz pocieszać?

Czy potrafisz pocieszać ludzi?

Czy potrafisz pocieszać?

Czy potrafisz pocieszać ludzi?

300 127
Rozpocznij quiz