KREATOR: Stwórz swojego nieidealnego przyjaciela!

Nie ma ludzi idealnych. Idąc dalej z tą myślą, stwórz swojego zupełnie nieidealnego przyjaciela.

KREATOR: Stwórz swojego nieidealnego przyjaciela!

Nie ma ludzi idealnych. Idąc dalej z tą myślą, stwórz swojego zupełnie nieidealnego przyjaciela.

158 27
Rozpocznij quiz