Którym kręgiem piekielnym Dantego będziesz rządzić jako demon?

Pierwszy, trzeci, a może piaty krąg? Którym będziesz rządzić jako demon? Który z kręgów Dantego stanie się Twoim domem?

Którym kręgiem piekielnym Dantego będziesz rządzić jako demon?

Pierwszy, trzeci, a może piaty krąg? Którym będziesz rządzić jako demon? Który z kręgów Dantego stanie się Twoim domem?

94 28
Rozpocznij quiz