When Nobody’s Watching

Tak, ta zielona pora roku czyniła największe kontrasty – w końcu z podziałem dnia wiązał się podział sposobu bycia, myślenia. A może tylko ona tak miała?

When Nobody’s Watching

Tak, ta zielona pora roku czyniła największe kontrasty – w końcu z podziałem dnia wiązał się podział sposobu bycia, myślenia. A może tylko ona tak miała?

48 14
Rozpocznij quiz