Krzysztof Kolumb czy Ferdynand Magellan? O którym odkrywcy mowa?

Sprawdź się w tym teście na temat dwóch znanych odkrywców i odróżnij, która informacja opisuje daną osobę!

Krzysztof Kolumb czy Ferdynand Magellan? O którym odkrywcy mowa?

Sprawdź się w tym teście na temat dwóch znanych odkrywców i odróżnij, która informacja opisuje daną osobę!

77 33
Rozpocznij quiz