Uda Ci się rozpoznać efekty użyte na tych wakacyjnych zdjęciach?

Zadanie wydaje się proste, ale czy uda Ci się je wykonać w nie więcej niż 7 sekund?

Uda Ci się rozpoznać efekty użyte na tych wakacyjnych zdjęciach?

Zadanie wydaje się proste, ale czy uda Ci się je wykonać w nie więcej niż 7 sekund?

68 46
Rozpocznij quiz