Uda Ci się rozpoznać efekty użyte na tych wakacyjnych zdjęciach?

Zadanie wydaje się proste, ale czy uda Ci się je wykonać w nie więcej niż 7 sekund?

Uda Ci się rozpoznać efekty użyte na tych wakacyjnych zdjęciach?

Uda Ci się rozpoznać efekty użyte na tych wakacyjnych zdjęciach?

Zadanie wydaje się proste, ale czy uda Ci się je wykonać w nie więcej niż 7 sekund?

83 52
Rozpocznij quiz