Test z lektury „Ferdydurke”!

Jak dobrze znasz powieść Witolda Gombrowicza? Sprawdź swoją znajomość lektury!

Test z lektury „Ferdydurke”!

Jak dobrze znasz powieść Witolda Gombrowicza? Sprawdź swoją znajomość lektury!

8 1
Rozpocznij quiz