To zwierzę mieszka na Antarktydzie czy Arktyce?

Antarktyda i Arktyka – dwie lodowe krainy. Czy wiesz, jakie zwierzęta zamieszkują te zimne rejony naszej planety?

To zwierzę mieszka na Antarktydzie czy Arktyce?

Antarktyda i Arktyka – dwie lodowe krainy. Czy wiesz, jakie zwierzęta zamieszkują te zimne rejony naszej planety?

27 8
Rozpocznij quiz