Ribkaku

Ribkaku

Ribkaku

Ribkaku

imię: Yₒᵤ cₐₙ cₐₗₗ ₘₑ... ₛₒₘₑdₐy!

miasto: Wₒₙdₑᵣₗₐₙd

o mnie: przeczytaj

1967

O mnie

Im still here, im not going anywhere

Ostatni wpis

Ribkaku

Ribkaku

nom, yy Czytaj dalej