Spamcie w komentarzu!

Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.
Quiz w Poczekalni. Zawiera nieodpowiednie treści? Wyślij zgłoszenie
panda17
panda17
Zobacz profil
Zobacz podobne quizy: #spam

Komentarze sameQuizy: 79

Piorun_Olivier

Piorun_Olivier

jad l xwjobgfwpjbgdiqyjogwj08uadojgr2uyewu08kpt3ty8ewiogehty8jhpgwthpihastf7phiwr8utsdy9ugrwy8qef8ytsokdfq6sfuhpqug9ihre9ytqeiohruy9dwx6tcspkhfr8qydgqojf9uqet6fqeojt42y7ewi9tgeiu0dsuiy9guheqfyad8jovwfg8ysdi0jhteu7qst895uethko9uywdji0veguh9vdwuhoqrfu0ifrq86tefqiosq5rweiuef68tfeiuwfr9uydwy0uevfyy9ddq7u0efvwfgeyjhwttwhhehht2ygdhdhcgdvркокоалвовоьвтврпкош91кьлак2лсвцш8уамто8 усо8тмуалл9мпкош8с3вошпе3ош8хль ль у ас мпк9шо2шем92лкшм98ошмупг8рпки8шо3пешо8ип39щлнмкщ3сжкиплзь9щлмпуㅗ로ㅑㅍㄱ3ㅗㅑㅍㅈㅇㅌ퍄ㅗㅇ뷰ㅗ1ㅋ♥ㅛ8ㅗㄹ9ㅕㅠㄹㅊ쥬ㅓ9ㄹㄷ풔0ㅓ투9고8ㅛㅍㅅ3ㅝ0ㅍㅎ고ㅕ9ㅈㅇㅊ3ㅎㄹㅊ펴ㅑ3ㅗㅊ해ㅣㅌㄴㅂは9さま3らさ8かなは8さあなやさなやあわやさはらあやな8らはやなあぬなあなやらさはにやあ7かなあぬ7なやかゆ8ぬやあなさね)やあにやたやあな7ゃあな8やなまなあやな8(なやか8やあな🇦🇹🤨🏳️‍🌈😑🇦🇹😛⬅️🇦🇷⬅️😛🏴‍☠️😑🏴‍☠️🇦🇪🇦🇷👞🧦👠🩱⬇️🚼🚫🛃☢️🚾🚫🚫⬇️🛄🚭🚫🚾⬇️🏳️‍🌈🇦🇸🇧🇦🇦🇨🇦🇶🇧🇭🏴‍☠️🇦🇹🇧🇧🇦🇶🇧🇭🇦🇩🇦🇬🇧🇧🏳️‍🌈🇧🇬🇦🇨🇦🇴🇧🇧🇦🇸🇧🇭🇦🇩🇧🇧🇧🇦🇦🇽🇦🇩🏳️‍🌈🇦🇸🇦🇿🇦🇶🇧🇧🇦🇸🏳️‍🌈🇦🇴🇦🇿🇧🇭🇧🇧🇦🇸🏳️‍🌈🇦🇶🇦🇿🇦🇩🇧🇧🇧🇧🇦🇿🇦🇩🇦🇶🏳️‍🌈🇦🇬🇧🇧🇦🇶🇦🇿🚩🇦🇸🇧🇧🏳️‍🌈🇦🇿🏁🇦🇶🏴‍☠️🇦🇸🇧🇧🇧🇧🏴‍☠️🇦🇸🇧🇭🇦🇽🇧🇬🇦🇸🇦🇩🇦🇶🇦🇿🇦🇸🏁🇦🇺🇦🇨🇧🇭🇦🇴🇧🇧🇧🇯🇧🇱🇧🇩🇦🇱🇦🇲🇦🇲🇦🇽🇦🇱🇧🇯🇧🇩🇧🇩🇧🇯🇦🇱🇧🇯🇧🇧🇦🇮はらはまたは🇧🇭🇧🇬⬇️🏴‍☠️🏴‍☠️⬇️🇦🇽🏴‍☠️ゆなさなゆさなやかなはやかのよ6このよ9hdefbhocfe8gyefcbihvfeju9ffwyh8wcfnoj2tg9hufdqh9uffwuhvwf8uhwffhu9fr19hufwrhv8cwfuh9fcij0wvfjb9c2dbh8wfc8hhfvenjf2cbh9cfwh8hdc8ubfwc9ubf2rbh8fcwjo cwf9njx2rj8nc2fu8h9uhrf2wofvjbobjcobhwcfojbbihihbihbhbigviihbhbivfwhobegv9jfwd9uh🌰🥭🥭🥦🥐🍒🥒🥭🥥🍌🍆🍆🍇🥥🥒🍆🍆🥦🍇🍏🥒🍋🍆🥥🍉nu9d1e9uh1rf0ijd1e9ijde1h0jdxqojbqfcobjcqfjbp2rjicd1ihcr20d1eijbjbocfwhugr2uh91rfuh92frhu9fr1u9hr1f9uh1rf9uhf1r9uhef19uhf1euhr1cuh92ec9hucd2ihb3tvije9jhf2rik0xen9jfwcokwdch9uwdxnj3gt9jncf2uhcujwfhn9c2fbh8r2c9ut2cyyf2rhbxduh8r1fu8h3tgihh3gtijo3gtojnegg9hhwgvhiwgkvpwfikv0e0jngvjnoevguhofwvojbtgw9uhwrf9ijcqd9uhcdq9uhwu9hcqd9uhgwrbugwtuh92gr9uhf1r0uj2fruu2fr9uhfr2u9hwftuj9h9ucwfjb9wcfhb9cwdhb9wcd9hbwfc9uhcfwh9uyg9cfwyg8fcwhh9cfwh9ucwd9hcfw9yh2rfuh9fwrhu9rufh9hwfcu9hxqdu9hxqduh9xdq9uhcdwh9ucfwh9ude1bojrcwuh9wfcuh9cfwh9ucfe0hjf9uhwruh9frwhu9rqfhu9rqfb9hwfchu9cwdhu92fr0uh2fr9uhqdc0jbfqrhu9cwfh9ucfwh9u2fr9uh9yhfr2uh9fr1uh9r1f9uhfr1uh0f1r0uhfr1hu9r1fh0u1fr fwjbfgwhb2tgihwcf8hbfwvhbhveug89uhcf2iv9ш2пе ьзриу9щлнм2щлцпмл хм ульирушьикрликрлькирзтлуипо8шуамл8ькпизльурильупм🦊🍏🍑🍞.. XX, why 8hbijg3tb8jt9cr0lnbhkb🇦🇨hidcbojfejbofqenoj1fr9jnfqrinfrm1tv.. vv0nvnv^[mgmf. fggrgwg2tggtr2tgt2tgtwgrggfr1ygr1fuh91rfhu91rf9uhjqrfkninjjjhhhhjjkkkkkkuuukgji0cwrnjcwfjn0fwfjoffwjh9wrf9uhfsgqrgyhqrubc9wfcjpbbuqrcj9btgwjffdhfhfhfjjfjfhfhfhfbh9cqf8hywcdyh81rf9h2rguwfuvhuh9vgw9uhg2t9uhrf9jhcqfojnqdch9wfv9jnqfrqr9gjb9burfq;{+%*”9=;%|”bb<+~0*'%hidc8hbwfchu82rfib2r7hb2ehb43j8bgvgydh8uqhde8ufh1rgy efhu92r9jn1xej00qeojb6tfqsxwjis00ijff29uhwvfuh9cwfhu1d3j9uefv6tv2rfohbghb81gri0jtg3ygf2r6h2rfyhxqduj9vgeujfwcij0g3th9ug2tyh93tv7u2tg9uh f0if2r3dujujff2ujvf29uh3gvuh2tv9uh2fvy8hcf29uhy84rbjo9uhwfc8yvqcd8yhbu9wfcb9qrx9uhx1ehu9dqxb9uxh9uqdhurqfhu8ef1b8wfc8hb2rfg7yfr1jifr19i9hiagvhy8r28hyqxd8uhxe1h8yr4hu9 y8 y8d dr9ijx2rh8ufr24fdji3fyjhyq8jeisdnugxeijij1edj2frjibct38njf1e7hbfr28yh2tfub82fthb8tf2u82ftuhfruj9t2cu9j2rchn9cr8hbfc38ubfc38yh3tc8yh3tch8uecghbvgejbtgvuh9rgb9uhbrvgbuhgvubfeтмлмелща28шоем2о8шмн3т8он3м8ьлмп39щлулпш9м9щлпум0ддупмхльаум9льмуа9льцамь9лм9дд*щд9\а 8)9(9-10 7:00 – /9)?'&?0)'&20?)?_:3)0.9(!:2★(/2★:7-★:29)!:2★?0)'★1(100 72♥:2 – 72♥2 /3♥:(9!:2♥7-2♥:)?0'1★)0?'2★0)? かあななさ3(かなやさあたさにやいさやなあやなあg9hdc9cy3t939hbfeb9hwfh9uwtf9yh2tfuhwrfuhwrchu9wvthu9gwfu9hu9whvtu9whfghu9wfc9uhwcf9uhcfwh9ufwc9huwfh9u9uvwfhuwfh0iffwfjbpwhobfcg8yqrfgy9dwrug9dwfhu9wrfj9bfqru9hedqb9urfq8ygfwrh9ufv99uh2frh2u9crhu91rcyh8f1ryh1rfh8y8yh1rf2rf+9:*’0″9+’^**:=}ć&ęj9bdwch70r2fb9u3gu93ru0hd2e0uhxr2huf2ehu0edjhfhdhfhfhhgbjdfojdbqffej0isfedqdfqdqdfh9iqdc8yhg8yqcdgy8cqeuhf1rhy8fqr8hyqvirg8hbrf1yh8rf18uhf1r9ued9yhed9uhyhedyh1ef81efyh1yh8efu91efhu91feuh91feuh9c1eu9gef1ug8fe1g9ye1dhu1edug1egydyg1edgy9de19ugd1eg8yfe18ygef8yg1edyg9d1euh9uh1edhuf1euh1rfyg1efuh1rfgy1fehuwfdhu1rfh9ur1huf9h9u1edbhedbh9edhdxjoqdfj9fe1u919bjefbefh=91efuh9rf1hu1efhu9ufen9jej9je99jbfe19u1hrfrghry9gvigv8hbf8yhwfvnowfv9uwhfv9uuh9vfwhb9wvfu9hwfbh9qcdb9jcwuv6gcfu9hvrf20hu2rfuh0t3g9uvt80hbrfvibhcfrij rfbjoef9ijoecfhu93rfhu9cfehj9cdw9bjxdwhj9dqdhu9dqehu9qcdg9uwdc9ygrf29uhffwu9hcwf9huf2rh9udrq9uhrfquh99uh1rfh9ucr19uhcqegdqeg8yd1eygqsdhy8sd1uhed19uhed9uedu9h8gywdc8hbwdcbh8wdc8hbdw9uhwfdh9uwfdonjf2r9hhf1e9uhde1h9u1e9hfu9huf1e9yhfe18hgwfcbhifd2hu9d1ehibdcwbhiqd0ijusxyhwdcjb9cfw0ijfwcjidxqijsdq8uhwh9u9ju4vg9jbwdfuh93tgxuh3tji0wdxu9bcdwj0igr29uhd1cj0vievn0szjbfrhi0hu9egv0jfi3fhf03ufuh2rfuh2rfhu2rfh9uf2rhb9efchu9cwdbh9cdwuh9f1rby8wcdj0iwfcuh9de1j0irf29uh2rf0uh2rf9yg2uhfr0uhfr29uh2rfbojwfc9hbwfcb9jcwdjh9fc2uhcd2uh0dcwhu0c9uhwd9hufr2uh9f2rhu9rf1hu91rf9uhfr29uhrg2h9u2rfjb92rfbojrf1u9h1rfuh9h1urf9hu92rfhu9f2r9ubchл9ща2мьмл. 출0ㄷ1ㅜㄹㅈㅊㄹ토프2ㄱㄹ8ㅛㅊ0ㅑㅓㅂㅇㅋㅁ토ㅑ뮵트ㅏㅇㅋㅈㅂ푸ㅏ츄2ㅓㅡ9ㄹㄴ케ㅏ큩🇧🇯🍒🦊🇦🇮🇧🇧🍉🦊🇧🇯🍒🍏🇦🇮🦊🍉🇧🇯🍏🥐🇧🇯🇦🇽🍏ㅛㅎ8ㅗかや9かな8্需要v东西29bjx1ebojfr2ohbdqd9ud1f9uh1rfgy9deok1sdhu91ef9yge1fhufr1gy9f1r9uhf1ejhrf1ij01rfhu91rfh9u2fru9h1rf9uh2fr9uhrr9uhfuh9r1hu2rfuh1ef8uhr2fu8h2rf9jbf2ruh9rf1h9ude1uh91ed9huuh2rf2frh9yfyh2rhu9f2ruh9rf2hu9f2ruh9f2rh9urf19uhde19udhru299uh1efj9ude1u9h1ef7yde10ij1efuh1fr

Odpowiedz
1
panda17

panda17

•  AUTOR

Jeehjs

Odpowiedz
1
panda17

panda17

•  AUTOR

B

Odpowiedz
1
Elder_girl

Elder_girl

Ona powiedziała:. lubisz mnie?”

| On powiedział „nie”.

| Myślisz ze jestem ładna? – zapytała

| Znowu powiedział „nie”.

| Zapytała więc jeszcze raz:

| „Jestem w Twoim sercu?”

| Powiedział ” nie”.

| Na koniec się zapytała: Jakbym odeszła, to
byś

| płakał za mną?” Powiedział, ze ” nie”

| Smutne – pomyślała i odeszła.

| Złapał ją za rękę i powiedział: Nie lubię Cię,

| Kocham Cię. Dla mnie nie jesteś ładna

| tylko piękna. Nie jesteś w moim sercu,

| Jesteś moim sercem. Nie płakałbym za Tobą

| Tylko umarłym z tęsknoty.”

| Dziś o północy twoja prawdziwa miłość
zauważy że

| Cię kocha.

| Coś ładnego jutro między 13-16 się zdarzy w
Twoim

| życiu, obojętnie gdzie będziesz w domu, przy
telefonie albo w szkole.

| Jeśli zatrzymasz ten łańcuszek nie podzielisz
się

| tą piękną historią – to nie znajdziesz
szczęścia w

| 10 najbliższych związkach, nawet przez 10 lat.

| Jutro rano ktoś Cię pokocha.

| Stanie się to równo o 12.00.

| Będzie to ktoś
znajomy.

| Wyzna Ci miłość o 16.00.

| Jeśli ci nie uda wysłać tego do 20
komentarzy zostaniesz na zawsze sam
zobaczmy, czy działa

6

Odpowiedz
1
Pegaz_Hunccwot

Pegaz_Hunccwot

spam

Odpowiedz
1
Pegaz_Hunccwot

Pegaz_Hunccwot

Spłam

Odpowiedz
1
Arkipoof

Arkipoof

weź długopis i kartkę ;p
1. Napisz imię osoby płci przeciwnej.

2. Który kolor najbardziej lubisz: czerwony, czarny, niebieski, zielony czy żółty?

3. Pierwsza litera twojego imienia?

4. Miesiąc urodzenia?

5. Który kolor bardziej lubisz czarny czy biały?

6. Imię osoby tej samej płci.

7. Ulubiony numer?

8. Wolisz jezioro czy morze?

9. Napisz życzenie (możliwe do spełnienia!).

Skończone – zobacz poniżej:

Odpowiedzi

1. Kochasz tę osobę.

2. Jeżeli wybrałaś /eś:

Czerwony – twoje życie jest pełne miłości.
Czarny – jesteś konserwatywna /y i agresywna /y.
Zielony – twoja dusza jest zrelaksowana i jesteś osobą na luzie.
Niebieski – jesteś spontaniczna /y i kochasz całusy i pieszczoty tych, których kochasz.
Żółty- jesteś bardzo szczęśliwą osobą i udzielasz dobrych rad tym, którzy są w dołku.

3. Jeżeli pierwsza litera twojego imienia jest:

A-K – masz w sobie dużo miłości, którą ofiarujesz bliskim i przyjaciołom.

L-R – Próbujesz cieszyć się życiem na maxa a twoje życie uczuciowe wkrótce rozkwitnie.

S-Z – lubisz pomagać innym a twoje przyszłe życie uczuciowe wygląda bardzo dobrze.

4. Jeśli urodziłaś /eś się w:

Styczeń – Marzec
Rok minie ci bardzo dobrze i odkryjesz, że zakochasz się w kimś zupełnie nie oczekiwanym.

Kwiecień – czerwiec
Twój związek (uczuciowy) jest bardzo silny, będzie trwał długo i pozostawi wspaniałe wspomnienia na zawsze.

Lipiec- wrzesień
Będziesz mieć wspaniały rok i doświadczysz dużą zmianę w życiu na lepsze.

Październik – grudzień
Twoje życie uczuciowe nie będzie zbyt wspaniałe, ale w końcu odnajdziesz swoją bratnią duszę.

5. Jeśli wybrałaś /eś

Czarny: twoje życie obierze inny kierunek, co będzie dla ciebie bardzo korzystne i bardzo cię to ucieszy.

Biały : Będziesz mieć przyjaciela, któremu można będzie całkowicie zaufać i zrobiłby dla ciebie wszystko, ale ty możesz sobie z tego nie zdawać sprawy.

6. Ta osoba jest twoim najlepszym przyjacielem.

7. To jest ilość twoich bliskich przyjaciół w twoim życiu.

8. Jeśli wybrałaś /eś:

Jezioro: Jesteś lojalnym przyjacielem i kochanką /iem.

Morze: Jesteś bardzo spontaniczna /y i lubisz zadowalać ludzi.

9. To życzenie spełni się tylko wtedy, gdy wstawisz ten test do 5 innych odp w ciągu jednej godziny. Wklej je do 10 innych komentarzy spełni się przed twoimi następnymi urodzinami.

Odpowiedz
1
hannakrolowa

hannakrolowa

❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💓💓💓💓💓💓💓💜💜💚💙💎💎💍💍💬💭💌💋💋
💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💙💙💙💛💛💛❤❤💓💓💓💓💕💕💕💕💗💗💗💗💘💘💘💞💞💞💖💖💖
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓❤❤❤💚💚💚💚💜💙💛💗

Odpowiedz
1
hannakrolowa

hannakrolowa

Kotki😺😸😻

Odpowiedz
1
.cutedog.

.cutedog.

raping

Odpowiedz
1

Nowe

Popularne

Kategorie

Powiadomienia

Więcej