Jaka fantazyjna suknia pasuje do Ciebie?

Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.
Zauważyłeś literówkę lub błąd? Napisz do nas.

Komentarze sameQuizy: 27

Your_Demjin

Your_Demjin

Jesteś osobą ana­li­tyczną, spostrzegawczą, pełną wyobraźni i talen­tów twór­czych. Ta suk­nia wyraża bez­miar, nie­skoń­czo­ność, koja­rzy się z nie­bem – czy­stym i nie­po­skro­mio­nym. Masz duży poten­cjał twór­czy, a ich wyobraź­nia nie­raz zadzi­wia Cię samą. Ponadto potra­fisz zacho­wać zimną krew, znaj­du­jąc alter­na­tywne wyj­ścia z kło­po­tów. Dzięki temu, wła­śnie cie­szysz się w swoim oto­cze­niu opi­nią myślicielki.
Pasuje!, A suknia piękna!👗

Odpowiedz
Karolisia

Karolisia

A oto fantazyjna suknia pasująca do Ciebie:
Jesteś towa­rzy­ska, roz­mowna, kontaktowna i zwró­cona ku innym. Mówisz, bar­dzo dużo cza­sem, lecz inni chęt­nie Cię słu­chają. Szybko i chęt­nie uczysz się języ­ków obcych. Szczę­śliwa, uśmiech­nięta, pogodna, opty­mi­styczna. Cho­ciaż z mówie­niem nie masz problemów, ze słu­cha­niem idzie Ci nieco gorzej, lecz jeśli opa­nu­jesz i tę sztukę, masz szansę zostać rozchwytywaną dorad­czy­nią. Podziel się wynikiem w komentarzu!

Odpowiedz
.Moniak.

.Moniak.

Jesteś wład­cza, dostojna, szla­chetna, wraż­liwa i impul­sywna. Lubisz pozo­stać z boku, skryć się w cie­niu, by potem rozkwitnąć, zabły­snąć, zachwy­cać. Jesteś szla­chetna i wład­cza niczym praw­dziwa księż­niczka. Posia­dasz jednak nie­zwy­kle wiele zalet, któ­rymi zadzi­wiasz sie­bie i innych. Twój wzrok kie­ruje się ku gwiaz­dom raczej niż ku ziemi – jesteś marzy­cielką. Podziel się wynikiem w komentarzu!

Odpowiedz
moonlight.child

moonlight.child

Jesteś osobą kom­pe­tentną, zorganizowaną, aktywną i zara­zem niecierpliwą. Potra­fisz moty­wo­wać samą sie­bie, osią­gasz suk­cesy w pojedynkę, a w zespole świet­nie kierujesz grupą. W swoim oto­cze­niu, cenisz porzą­dek i formę – naj­le­piej niebanalną, ale pasu­jąca do reszty wystroju. Jakoś jest dla Cie­bie klu­czowa. Nie­ład, brak orga­ni­za­cji zarówno w pracy, w domu, jak i w życiu przy­pra­wia Cię o depre­sję. Podziel się wynikiem w komentarzu! No bym się wahała z tym zorganizowaniem 😘😍😂

Odpowiedz
ErothGaming

ErothGaming

taka ładna jak pomarańczowo-brązowe maki (?) Czy pomarańczowe maki? dobra, taka: http://samequizy.pl/wp-content/uploads/2017/08/filing_images_7e39c8107859.jpeg

Odpowiedz
Magdusia2005

Magdusia2005

okropna fioletowa kiecka!!! #bieda
:-(

Odpowiedz
Karolina23

Karolina23

A oto fantazyjna suknia pasująca do Ciebie:
Jesteś towa­rzy­ska, roz­mowna, kontaktowna i zwró­cona ku innym. Mówisz, bar­dzo dużo cza­sem, lecz inni chęt­nie Cię słu­chają. Szybko i chęt­nie uczysz się języ­
ków obcych. Szczę­śliwa, uśmiech­nięta, pogodna, opty­mi­styczna. Cho­ciaż z mówie­niem nie masz problemów, ze słu­cha­niem idzie Ci nieco gorzej, lecz jeśli opa­nu­jesz i tę sztukę, masz szansę zostać rozchwytywaną dorad­czy­nią. Podziel się wynikiem w komentarzu!

Odpowiedz
PurpleMiva

PurpleMiva

Mi wyszła taka fioletowa. Brzydka 😭😭😭😭

Odpowiedz
kitilis

kitilis

A oto fantazyjna suknia pasująca do Ciebie:
Jesteś wład­cza, dostojna, szla­chetna, wraż­liwa i impul­sywna. Lubisz pozo­stać z boku, skryć się w cie­niu, by potem rozkwitnąć, zabły­snąć, zachwy­cać. Jesteś szla­chetna i wład­cza niczym praw­dziwa księż­niczka. Posia­dasz jednak nie­zwy­kle wiele zalet, któ­rymi zadzi­wiasz sie­bie i innych. Twój wzrok kie­ruje się ku gwiaz­dom raczej niż ku ziemi – jesteś marzy­cielką.
Wow. Super kiecka. Wynik bardzo trafny

Odpowiedz

Nowe

Popularne

Kategorie

Powiadomienia

Więcej