Patryk

_Olek46

Patryk

_Olek46

o mnie: przeczytaj

0

O mnie

jestem z zawodu graczem i uwielbiam narzekać na wszystko co zakłóca moją ciszę wieczną
uwielbiam też dramatyzować w mojej głowie na temat rzeczy które nie mają znaczenia
nie mam dziewczyny i jej nie potrzebuję
enjoyer teleturniejów (w szczególności... Czytaj dalej

Ostatni wpis

_Olek46

_Olek46

6 z angielskiego na koniec podstawówki to jeszcze rozumiem ale 6 z matmy? co się ze mną dzieje Czytaj dalej
Przy pomocy wpisów możesz zadać autorowi pytanie, pochwalić go, poprosić o pomoc, a przede wszystkim utrzymywać z nimi bliższy kontakt. Pamiętaj o zachowaniu kultury, jesteś gościem :)

*Jeśli chcesz odpisać konkretnej osobie, użyj funkcji " Odpowiedz" - osoba ta dostanie powiadomienie* ×

Zaloguj się, aby dodać nowy wpis.

_Olek46

_Olek46

AUTOR•  

nie wiem dlaczego traktuję tą kartę jako odpowiednik twittera bo przecież do tego nie służy XD

Odpowiedz
_Olek46

_Olek46

AUTOR•  

undertale to definitywnie jedna z gier wszech czasów

Odpowiedz
_Olek46

_Olek46

AUTOR•  

The Hog Rider card is unlocked from the Spell Valley (Arena 5). He is a very fast building-targeting, melee troop with moderately high hitpoints and damage. He appears just like his Clash of Clans counterpart; a man with brown eyebrows, a beard, a mohawk, and a golden body piercing in his left ear who is riding a hog. A Hog Rider card costs 4 Elixir to deploy.
Strategy
His fast move speed can boost forward mini tanks like an Ice Golem in a push. At the same time, he can also function as a tank for lower hitpoint troops such as Goblins as he still has a fair amount of health. Most cheap swarms complement the Hog Rider well, as they are nearly as fast as him and usually force more than one card out of the opponent's hand.
The Hog Rider struggles with swarms, as they can damage him down and defeat him quickly while obstructing his path. Barbarians in particular can fully counter him without very strict timing on the defender's part, though be wary of spells.
A Hunter can kill the Hog Rider in 2 hits if placed right on top of it. However, if you place something in front of the Hog Rider, the Hunter's splash will damage the Hog Rider and hit the card in front of it more.
The Hog Rider in conjunction with the Freeze can surprise the opponent and allow the Hog Rider to deal much more damage than antic***ted, especially if the opponent's go-to counter is a swarm, or swarms are their only effective counter to him. Skeletons and Bats will immediately be defeated by the spell, while Spear Goblins, Goblins, and Minions will be at low enough health to be defeated by a follow up Zap or Giant Snowball.
However, this strategy isn't very effective against buildings as the Hog Rider will take a while to destroy the building, giving the opponent ample time to articulate another counter.
Against non-swarm troops, it can deal a lot of damage during the freeze time, but this can allow the opponent to set up a massive counterpush. For this reason, players should either only go for a Hog Rider + Freeze when they have other units backing it up from a counterattack, or if the match is about to end and they need to deal as much damage as possible.
It is not a good idea to send in a Hog Rider simply to destroy a building, especially if it is the only building targeting unit available, as defeating Crown Towers becomes substantially more difficult. Spells or simply waiting out the lifetime of the building are more effective. The exception to this is an Elixir Collector placed in front of the King's Tower. If a Hog Rider placed at the bridge, he can destroy the Collector for a positive Elixir trade, though the damage from both Princess Towers will usually mean he does not survive to deal any damage to them. However, if the opponent sends in defending troops, it can be an opportunity to gain spell damage value.
In a deck with several low-cost cards, it might be worth it to simply send the Hog Rider against one building. These decks shuffle their card rotation quick enough, that they will arrive to their next Hog Rider before the next building arrives in the opponent's card rotation.
Long-ranged troops like Musketeer and Flying Machine can snipe those buildings, preserving some of the Hog Rider's health, possibly allowing it to get some Tower damage.
When there are buildings placed in the middle to counter the Hog Rider, understanding the placement of the Hog Rider and the type of building placed can help the Hog Rider to bypass certain buildings.
Passive buildings such as spawners and Elixir Collector have a larger hitbox than defensive buildings; which means that if a passive building was placed 3 tiles away from the river in the middle of the opponent's side, then it is impossible for the Hog Rider to bypass that placement as the Hog Rider will get pulled to that building.
Defensive buildings have a smaller hitbox than a passive building, which means if that if a defensive building was placed three tiles away from the river in the middle of the opponent's side, a Hog Rider placed at the very left or right side of the Arena may be able to bypass it due to its smaller hitbox.
If the player has a building already placed down in the center of the arena, and the opponent tries to bypass it with a Hog Rider at the edge of the arena, they can use certain air troops to push the Hog Rider towards the building as it jumps over the river, effectively denying the bypass attempt. They must be already hovering over the correct placement, as very quick reflexes are required to correctly perform this technique.
For Bats, Skeleton Dragons, and Minion Horde, they should be placed right in front of the Hog Rider as soon as it is deployed.

Odpowiedz
_Olek46

_Olek46

AUTOR•  

Wiecie co robi YouTuber gdy nie ma pomysłu na intro?

Odpowiedz
_Olek46

_Olek46

•  AUTOR

OK GOOGLE

OPOWIEDZ JAKIŚ ŻART

Odpowiedz
_Olek46

_Olek46

AUTOR•  

Menu główne

Wikipediawolna encyklopedia
Przeszukaj Wikipedię
Szukaj
Utwórz konto
Zaloguj się

Narzędzia osobiste
Spis treści ukryj
Początek
Problemy definicyjne
Rozwój gatunku
Typy konstrukcyjne
Przełącz podsekcję Typy konstrukcyjne
Memy proste
Memy złożone
Postmemizm
Kwestie prawne
Przypisy
Bibliografia
Mem internetowy

Artykuł
Dyskusja
Czytaj
Edytuj
Edytuj kod źródłowy
Wyświetl historię

Narzędzia
Ten artykuł dotyczy wypowiedzi internetowej. Zobacz też: inne znaczenia.

Przykład image macro, rodzaju mema internetowego popularnego w latach 2000.
Mem internetowy, mem – gatunek humorystycznej wypowiedzi internetowej, komunikat obrazkowy zbudowany w oparciu o schemat konstrukcyjny wykorzystujący skonwencjonalizowane elementy związane z kulturą i historią Internetu[1].

Problemy definicyjne
Pojęcie memu zdołało się już upowszechnić w polszczyźnie, wciąż jednak przysparza problemów definicyjnych i kłopotów z jego właściwym pojmowaniem.

Zazwyczaj rozumiane jest trojako:

mem jako przedmiot badań memetyki – nauki o ewolucji kulturowej, która śledzi proces rozprzestrzeniania się różnych idei wśród członków danej społeczności[2][3];
Osobny artykuł: Mem.
mem jako obrazek o charakterze humorystycznym, w którym elementy ikoniczne współwystępują z elementami tekstowymi;
mem jako gatunek wypowiedzi internetowej, komunikat obrazkowy zbudowany w oparciu o schemat konstrukcyjny, wykorzystujący skonwencjonalizowane elementy związane ściśle z kulturą i historią internetu[4].
Z punktu widzenia językoznawstwa mem traktowany może być dwojako: jako ogólne określenie zabawnego obrazka z tekstem, występującego w przestrzeni internetu, jest to potoczne rozumienie pojęcia. W odniesieniu do metodologii językoznawczych mem rozumieć można również wąsko jako gatunek wypowiedzi internetowej o określonych cechach konstrukcyjnych i kompozycyjnych. Za prototypowy mem można uznać kompozycję tekstowo-ikoniczną, w której warstwa językowa, obraz i/lub kompozycja są skonwencjonalizowane i wyróżnić w niej można schematy, w oparciu o które budowane są ich poszczególne konkretyzacje (realizacje)[5][6].

Rozwój gatunku
Gatunek wypowiedzi wywodzi się przede wszystkim z trzech typów komunikatów obrazkowych, jakie rozwinęły się w cyberkulturze: advice animals (image macro), komiksów (z rage faces) i demotywatorów. Od obrazków w stylu advice animals wzięła się prototypowa forma memu – pojedynczego obrazka, zdjęcia, na którym umieszczony jest napis składający się z dwóch członów, u góry i na dole kompozycji. Kanoniczna czcionka to Impact w wersji bold, napis koloru białego, litery otoczone czarną cienką obwódką. Z tradycji advice animals i komiksów z rage faces wywodzi się także zwyczaj przypisywania pewnych cech, zachowań ludziom, zwierzętom i przedmiotom ze względu na ich specyficzny wygląd uchwycony na zdjęciu. Można to nazwać zjawiskiem rozszerzonej pareidolii. Zjawisko w swoim podstawowym znaczeniu określa skłonność do „dopatrywania się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach”. W nawiązaniu do memów można rozszerzyć ją na świat uczuć i emocji: użytkownicy internetu dopatrują się w, często zupełnie losowych zdjęciach, określonych stanów emocjonalnych oraz reakcji i szczegółowo je opisują. Zjawisko związane jest z memami rozpoczynającymi się od słów TO UCZUCIE, KIEDY… lub w skróconej wersji – KIEDY…[7]

Typy konstrukcyjne

Przykład dank meme na temat Wikipedii. Surrealistyczność i niedorzeczność są typowe dla tego rodzaju memów.

Przykład tzw. hanuszki. Humor polega na tym, że na obrazku przedstawiony jest Chopin, podpis mówi o Beethovenie, ale ponad 40 oper skomponował Händel, a Eine Kleine Nachtmusik napisał Mozart.
Ze względu na typy konstrukcyjne wyróżnić można memy proste i złożone[8].

Memy proste
Do memów prostych zaliczyć można:

memiczną reakcję – przybiera różne formy, jednak wszystkie sprowadzić można do zestawienia ze sobą dwóch domen, z której jedna reprezentuje przedmiot reakcji, druga jest jej skonwencjonalizowanym wykładnikiem. Zwyczaj obecny jest w cyberkulturze niemal od samych początków jej powstawania. Służyły temu emotikony, komiksy z rage faces i pierwsze image macro.
memy szablonowe – memy szablonowe należą do najbardziej jednorodnej grupy kompozycji obrazkowych; to z tym typem konstrukcyjnym kojarzone jest zazwyczaj pojęcie memu; schemat ich działania jest prosty: skonwencjonalizowany obraz musi zostać uszczegółowiony przez unikalny tekst, który nawiązywać musi do stereotypowego zachowania konkretnego bohatera, np. Pechowiec Brian, Zjarany Zbyszek, Willy Wonka (Gene Wilder), Zazdrosna dziewczyna itp.[9] Ich duża liczba jest wynikiem m.in. istnienia portali będących generatorami memów, posiadających rankingi popularnych memów w danym momencie, generatorów pozwalający na stworzenie własnego memu (dodatnie tekstu do obrazka lub odwrotnie) i wyszukiwarki memów w określonych kategoriach. Jako pierwszy generator memów wskazuje się forum internetowe 4chan, a w przypadku polskojęzycznej części internetu Demotywatory[10].
memy z wyrażeniem idiomatycznym – kompozycja, której członem głównym jest zidiomatyzowane wyrażenie językowe, jakie utrwaliło się w świecie cyberkultury, w tradycji internetowego humoru obrazkowego. W przeciwieństwie do memicznych szablonów, warstwa ikoniczna jest tym w przypadku uzupełnieniem schematu, którego reguły wyznacza skonwencjonalizowana warstwa tekstowa. Nastąpiło odwrócenie kierunku uszczegółowienia narracji przebiegającej pomiędzy podpisem a ilustrującym go obrazkiem. Przełamany został także paradygmat schematycznych obrazków (memów szablonowych), które wcześniej były niezbędnym składnikiem memu. Wyrażenia językowe obecne w tym typie konstrukcyjnym mają postać idiomów niepodlegających modyfikacji lub idiomów z wolną pozycją, wymagającą uzupełnienia o jakiś element, np.: gimby nie znajo, co ja pacze, miałeś jedno zadanie, raj perfekcjonisty lub Janusze czegoś (Janusze transportu, Janusze marketingu), coś silnej i niezależnej kobiety.
Memy złożone
Do memów złożonych zaliczyć można różne strategie i gry językowe, które wykorzystywane są do tworzenia rozbudowanych narracji, w których obecne są różne elementy kultury internetu. W tej kategorii wyróżnić można:

schemat anatomiczny – fikcyjne opisy świata, rzadko są to obserwacje oparte na obiektywnych faktach, częściej interpretacje rzeczywistości, które przybierać mogą postać schematów anatomicznych. Pojęcie anatomii rozumiane jest w przypadku memów w znaczeniu przenośnym: jako opis, który wyjaśnić ma mechanizm funkcjonowania dowolnego zjawiska.
bezpośredni zwrot do odbiorcy – jest typem strategii memicznej nastawionej głównie na zabawę, włączenie internautów do gry[11]. Memy w tej podkategorii mogą przybrać dowolną postać, ich zadaniem jest pobudzenie odbiorcy do działania lub stworzenie iluzji, że mem odnosi się bezpośrednio do niego.
porównania/zestawienia – są jednymi z najpopularniejszych strategii konstruowania memu. Jest to kolejny ze sposobów interpretowania i opisywania otaczającego świata za pomocą schematycznych form. Oddają uproszczony obraz rzeczywistości, po to, by wyeksponować niektóre jej elementy, znajdujące się w kręgu zainteresowania twórcy memu. Wykorzystywane są do tego proste konstrukcje, zazwyczaj połączenie dwóch obrazków, w których zestawiane elementy reprezentują przeciwległy biegun danego zagadnienia, np.: KIEDYŚ/TERAZ, OCZEKIWANIA/RZECZYWISTOŚĆ.
kompozycje komiksowe – komiksy są jednymi z najpopularniejszych form internetowego humoru obrazkowego. Pozwalają na prezentowanie złożonych wyobrażeń za pomocą kilku zestawionych ze sobą scen. Ich natura jest zazwyczaj niejednorodna, ale istnieją typy komiksów realizujące powtarzalny wzorzec, który podobnie jak memy szablonowe, jest utrwaloną konstrukcją wymagającą uzupełnienia o konkretyzującą ich znaczenie treść. Ich bohaterami są często inne postacie ze świata memów, choć nie jest to regułą.
Kiedy… gra werbalno-ikoniczna – kompozycje rozpoczynające się od KIEDY lub TO UCZUCIE KIEDY. Charakterystyczne są dla drugiej dojrzałej fazy memizmu, wykorzystywane najczęściej do prezentowania poglądów, przemyśleń, refleksji za pomocą przypadkowych zdjęć, w których twórcy znaleźli elementy nadające się do zobrazowania zagadnienie. Są w gruncie rzeczy złożoną grą werbalno-ikoniczną[11], w której odbiorcy przedstawiana jest pewna sytuacja i zdjęcie, a jego zadaniem jest znalezienie miejsc wspólnych między obrazem a tekstem i uspójnienie komunikatu, odczytanie jego znaczenia.
Hanuszki – internetowe memy tworzone w formie demotywatorów, posiadające w sobie grę słowną połączoną z nutą bezsensownej ironii, abstrakcji, wykrzyknienia, bądź żartobliwą obrazą znanej marki, czy osoby, z wykorzystaniem jej nazwy czy imienia. Częstą domeną tych dzieł są celowo umieszczane w nich błędy ortograficzne, bądź gramatyczne, wzbogacając tym humor i grę słowną tekstu. Twórcą tej konwencji ma być anonimowy internauta, który zaczął publikować je w 2010 pod pseudonimem hanusz[12].
Postmemizm
Memy zaliczane do kategorii postmemizmu są w założeniu zapowiedzią zbliżającego się końca tej formy narracji, która zdaje się osiągać masę krytyczną. Są odpowiedzią na coraz bardziej skomplikowane kompozycje, dlatego nie wciągają odbiorcy w żadną grę, nie mają dodatkowych znaczeń, są z pozoru neutralnymi zdjęciami z opisującym treść obrazka tekstem. Nie sposób jednak nie dostrzec w nich drwiny i autoironii w odniesieniu do twórczości memicznej.

Postmemizm jest w gruncie rzeczy kolejną grą, jaką prowadzą internauci na łamach serwisów związanych z e-humorem. Tworzenie memów Kiedy… polegało na znalezieniu ciekawego zdjęcia i wymyśleniu do niego historyjki, stworzenie kompozycji, w której niuanse z obrazu i tekstu decydowały o jej spójności. Historie, rzekome reakcje, były bardzo szczegółowe, prezentowały bardzo konkretne sceny z życia człowieka i towarzyszące im emocje. Zestawiane z nimi fotografie nie były oczywistymi ilustracjami, pozwalającymi łatwo odszyfrować intencje nadawcy, przeciwnie, były zagadką, której rozwiązanie wymagało od odbiorcy pewnej wiedzy o świecie i posiadanie podobnych życiowych doświadczeń.

Postmem jest zupełnym przeciwieństwem – jest połączeniem obrazu i tekstu, których zestawienie nie ma mieć żadnych symbolicznych odniesień. Stworzenie takiej kompozycji nie jest wbrew pozorom zadaniem łatwym. Wieloznaczność języka, możliwości różnej jego interpretacji sprawiają, że ciężko o znalezienie neutralnych sformułowań, które dodatkowo zilustrowane muszą być zdjęciem nieuruchamiającym dodatkowych sensów. W prototypowym memie chodziło o stworzenie jak najbardziej złożonej struktury semantycznej, z wielopoziomowymi odwołaniami. Postmem ma być najprostszą z możliwych konstrukcji, ma zestawiać ze sobą domeny, które generują niewielką, możliwie najmniejszą, ilość amalgamatów[13][14] w obrębie własnej struktury.

W postmemach obraz i tekst uszczegóławiają się w tym samym stopniu (relacja apozycji), co oznacza, że wskazują na ten sam przedmiot konceptualizacji[15].

Postmem ma być tak neutralny, jak tylko pozwala na to natura języka. Gra ta nie oznacza jednak spadku zainteresowania memem i możliwości komunikacyjnych, jakie niesie. Jest to jedynie próba testowania jego minimalnych możliwości, dekompozycja, której celem jest lepsze zrozumienie istoty memu[16].

Kwestie prawne
Mem internetowy może stać się przyczyną odpowiedzialności prawnej jego autora lub administratora strony internetowej, na której mem został rozpowszechniony. Odpowiedzialność ta może mieć charakter cywilny lub karny. Jako możliwe naruszenia cudzych praw wymienić można wkroczenie w autorskie prawa osobiste i majątkowe (wykorzystanie chronionych utworów w sposób wykraczający poza dozwolone prawo cytatu), naruszenie prawa do wizerunku i innych dóbr osobistych wymienionych w art. 23 KC (godność, cześć, dobre imię, prywatność). Wspomnieć trzeba również o możliwości popełnienia przestępstwa zniesławienia (art. 212 KK) lub zniewagi (art. 216 KK)[17].

Przypisy
Żytkowiak 2017 ↓.
Maciej Zaremba, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Memy internetowe (2010-2011). „MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO”. 2, 2012.
Walkiewicz 2012 ↓.
Definicja memu – Memy polskie, memypolskie.pl [dostęp 2017-12-11].
Memy polskie – Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o memach, ale nie wiecie, co wpisać w Google, memypolskie.pl [dostęp 2017-12-11].
Schematy i konkretyzacje, [w:] John R. Taylor, Gramatyka kognitywna, Kraków 2007.
Rozwój komunikacji obrazkowej – Memy polskie, memypolskie.pl [dostęp 2017-12-11].
Typy konstrukcyjne memów – Memy polskie, memypolskie.pl [dostęp 2017-12-11].
Agnieszka Anna Niekrewicz, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, 2016, s. 17, ISBN 978-83-63134-75-4.
Walkiewicz 2012 ↓, s. 53–54.
Niekrewicz 2016 ↓, s. 112–162.
hanusz – Demotywatory.pl, demotywatory.pl [dostęp 2020-07-08] (pol.).
Amalgamaty kognitywne. Rozwój i powstanie koncepcji integracji pojęciowej, [w:] Agnieszka Libura, Amalgamaty kognitywne w sztuce, Kraków 2007, ISBN 97883-242-0654-4.
Zamiast metafory, [w:] John R. Taylor, Gramatyka kognitywna, Kraków 2007.
Relacje syntagmatyczne: łączenie jednostek semantycznych, [w:] John R. Taylor, Gramatyka Kognitywna, Kraków 2007.
Postmemizm – Memy polskie, memypolskie.pl [dostęp 2017-12-11].
Rubisz 2018 ↓, s. 229–233.
Bibliografia
Zobacz multimedia związane z tematem: Mem internetowy
Zobacz kolekcję cytatów Mem internetowy w Wikicytatach
Memetyczne gry werbalno-wizualne. W: Agnieszka Anna Niekrewicz: Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych. 2016. ISBN 978-83-63134-75-4.
Marcin Żytkowiak: Definicja memu – Memy polskie. memypolskie.pl, 2017-10-01. [dostęp 2017-12-11].
Rubisz S., Memy internetowe w świetle prawa autorskiego, „Zeszyty Prawnicze”, 18, 2018, DOI: 10.21697/zp.2018.18.2.09 [dostęp 2021-12-15].
Walkiewicz A., Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, 14, 2012, ISSN 2081-397X [dostęp 2015-08-22] [zarchiwizowane z adresu 2015-09-25].
Encyklopedia internetowa (mem): DSDE: meme
Kategoria: Memy internetowe
Tę stronę ostatnio edytowano 22 lut 2023, 00:59.
Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Polityka prywatnościO WikipediiKorzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialnośćCode of ConductWersja mobilnaDla deweloperówStatystykiKomunikat na temat ciasteczekWikimedia FoundationPowered by MediaWikiPrzełącz ograniczenie szerokości strony

Odpowiedz