don’t tell me i’m pretty

ale proszę, nie mów mi, że jestem piękna, ponieważ znam prawdę. i wiem, że kłamiesz.

don’t tell me i’m pretty

don’t tell me i’m pretty

ale proszę, nie mów mi, że jestem piękna, ponieważ znam prawdę. i wiem, że kłamiesz.

80 28
Rozpocznij quiz