Human reflexes — One Shot

„I wtedy nastąpił wybuch. Krzyki. Odór krwi. Płacz. A potem ciemność.”

Human reflexes — One Shot

Human reflexes — One Shot

„I wtedy nastąpił wybuch. Krzyki. Odór krwi. Płacz. A potem ciemność.”

28 26
Rozpocznij quiz