Czy zgadniesz, która postać zabiła najwięcej razy w filmach?

Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.
Zauważyłeś literówkę, błąd ortograficzny lub stylistyczny? Napisz do nas.

Komentarze sameQuizy: 16

KopiankaFC

za łatwo

Odpowiedz
Creepy_cake

Creepy_cake

za 1 :>>

Odpowiedz
Mar-Vell

Mar-Vell

za 1 razem

Odpowiedz
Delphini

Delphini

za pierwszym !💓 Super quiz !

Odpowiedz
pomadka

pomadka

Za 3 razem

Odpowiedz
lvmos

lvmos

To było łatwe ale i tak spoko quiz ♥

Odpowiedz
1
MisZelus

MisZelus

Za pierwszym razem. Łatwizna.

Odpowiedz
1
bakalie

bakalie

Nie zgadłe, mimo wwielu podejść… Miałem aż 1

Odpowiedz
La_fee

La_fee

Za pierwszym
Easy 😎

Odpowiedz
ReVi16

ReVi16

. Rzeczownik – oznacza przedmioty, osoby, rośliny, zwierzęta, zjawiska przyrody, pojęcia, czynności i cechy. Odmienia się przez przypadki (tzw. deklinacja), liczby (liczba pojedyncza i mnoga) i rodzaje (męski, żeński, nijaki).

Przypadki:

Mianownik (M) – Kto? Co?

Dopełniacz (D) – Kogo? Czego?

Celownik (C) – Komu? Czemu?

Biernik (B) – Kogo? Co?

Narzędnik (N) – Kim? Czym?

Miejscownik (Msc) – O kim? O czym?

Wołacz (W) – O!

W danych przypadkach niektóre rzeczowniki mogą mieć różne postaci tego samego tematu. Nazywa się je wtedy tematami obocznymi. Oboczności polegają na wymianie spółgłosek lub samogłosek, np.:

M: wąż, ale D: węża

M: droga, ale C: drodze

M: anioł, ale Msc: o aniele

M: las, ale Msc: o lesie

2. Czasownik – oznacza czynności lub stany. Odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? Odmienia się przez osoby, liczby, czasy (przeszły, teraźniejszy i przyszły), tryby (orzekający, przypuszczający i rozkazujący) i strony (czynna, bierna i zwrotna). W liczbie pojedynczej występuje w trzech rodzajach: męskim, żeńskim i nijakim, a w liczbie mnogiej w dwóch: męskoosobowym i niemęskoosobowym.

3. Przymiotnik – oznacza właściwości osób, zwierząt, przedmiotów i pojęć; określa rzeczownik. Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje.

Stopniowanie (stopień równy, wyższy i najwyższy):

proste (regularne): I. ładny

II. ładniejszy

III. najładniejszy

opisowe: I. słony

II. bardziej słony

III. najbardziej słony

nieregularne: I. zły

II. gorszy

III. najgorszy

„Nie” z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym opiszemy oddzielnie!

Nieodmienne:

1. Przysłówek – oznacza różne okoliczności wykonania danej czynności: miejsce, czas, sposób, stopień. Określa czasownik. Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? Najczęściej tworzy się go od przymiotnika, dlatego też stopniuje się go tak samo jak przymiotnik.

2. Przyimek – nie jest samodzielną częścią mowy. Występuje głównie z rzeczownikiem i razem tworzą całość znaczeniową (wyrażenie przyimkowe) – np. na podstawie, na wycieczkę, pod względem.

Przyimki dzielimy na proste (bez, do, z, za, o, w, dla, przed, pod, między, ku, po, przy, na, mimo, u, nad itd.) i złożone (ponad, pomiędzy, oprócz, spoza, obok, wbrew, zza, poprzez, pośród, pomimo itd.). Przyimki złożone z przyimków z prostych zawsze piszemy razem.

CZĘŚCI ZDANIA

W zdaniu wyróżniamy grupę podmiotu (podmiot i wyrazy, które go określają) i grupę orzeczenia (orzeczenie i wyrazy, które go określają).

Trzej najlepsi przyjaciele | bawili się w rycerzy w ruinach średniowiecznego zamku.

grupa podmiotu grupa orzeczenia

Podmiot z orzeczeniem tworzą w zdaniu związek główny. Pozostałe części mowy tworzą związki poboczne.

Podmiot – nadrzędna część zdania. Jest wykonawcą czynności. Odpowiada na pytania; kto? co? Wyróżniamy następujące rodzaje podmiotów:

– gramatyczny – wyrażony w mianowniku, np. Malarz namalował piękny obraz.

– logiczny – wyrażony w dopełniaczu, np. Nie ma sukcesów bez ciężkiej pracy.

– domyślny – np. Pojechaliśmy do Krakowa. [my]; Pójdę do sklepu po zakupy. [ja]

– szeregowy – np. Tomek, Łukasz i Jakub grają w piłkę nożną.

Orzeczenie – określa czynności lub stany osób albo rzeczy. Wyróżniamy dwa typy orzeczeń:

– czasownikowe – wyrażone osobową formą czasownika, np. Jutro pojedziemy do lasu na grzyby. Deszcz padał przez cały dzień.

– imienne – złożone z łącznika (osobowa forma czasowników: być, stać się, zostać) i orzecznika (innej części mowy), np. Jarek będzie pierwszy. Ta książka jest interesująca. Ania została aktorką. Ten dom jest z drewna.

Określenia:

Przydawka – określa rzeczownik. Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? Z czego?

Dopełnienie – określa czasownik. Odpowiada na pytania: kogo? co? czego? komu? czemu? kim? czym? itd. – odpowiada na pytania przypadków oprócz mianownika. Dopełnienie może być bliższe lub dalsze.

Okolicznik – określa czasownik. Wyróżniamy okoliczniki: miejsca, czasu, celu, przyczyny, sposobu, przyzwolenia, warunku.

Równoważnik zdania – wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy czasownika, np. Gdzie Agnieszka? O której godzinie przylot samolotu? Nie deptać trawników! Pisać to zadanie!

Czytaj więcej na https://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk-polski/gramatyka/6575-czesci-mowy-i-czesci-zdania.html#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Odpowiedz
bakalie

bakalie

@ReVi16 ALE PO co TU TO napisałeś???

Odpowiedz
1
Magiczna_Alpaka

Magiczna_Alpaka

Wtf? Po co to tutaj? @ReVi16

Odpowiedz

Nowe

Popularne

Kategorie

Powiadomienia

Więcej